torsdag 25 februari 2010

Skolgången för HVB-placerade

I en debattartikel i Dagens Nyheter 22 februari redovisas en rapport från Skolinspektionen angående skolgången för barn och ungdomar som placerats i HVB-hem. I många fall bereds inte de placerade möjligheter till en tillfredsställande skolundervisning. Skolinspektionen konstaterar att kommunerna ofta brister i sitt ansvar för skolgången för dessa elever.

Även om varken Tierp eller någon annan kommun är omnämnd i rapporten måste vi ta väldigt allvarligt på det här. Självklart måste placerade ha samma rätt till undervisning som andra elever. Och de som inte fått tillräcklig undervisning måste få nya möjligheter. Hur ska de annars kunna komma på rätt köl och få en bra chans i livet?

Inga kommentarer: