onsdag 16 juni 2010

Motorsport och gymnasier

I lördags visade Tierp Arena upp sig på torget i Tierp och bjöd på ett smakprov av mycket snabba bilar och motorcyklar. Jag kan inte påstå att jag är någon motorentusiast, men både fordonen (om man får säga så) och organisationen bakom tävlingarna var mycket imponerande. Om allt går i lås - vilket jag verkligen hoppas - blir det stortävling i Tierp redan om ett år.

Nu planeras det ju inte bara dragracing ute på flygplatsen utan inte minst halkbana och utbildning. Dessutom blir förstås flygklubben kvar. När det gäller utbildning har Yrkesakademin ansökt om att få starta ett fristående motorgymnasium med 153 elever efter tre år, vilket man kan läsa i UNT och Arbetarbladet (dagens nätupplagor). Utskottet Barn och Ungdom (där jag är ledamot) har enhälligt tillstyrkt ansökan (Skolinspektionen har avgörandet). Anläggningen och skolan kommer att vara en tillgång för Tierp, samtidigt som inverkan på Högbergsgymnasiet och andra skolor i länet blir liten eftersom motorgymnasiet vänder sig till elever från stora delar av Sverige.

Däremot avstyrkte utskottet ett stort antal ansökningar om fristående gymnasier i Uppsala och Gävle. Ansökningarna omfattade totalt nästan 5.000 platser efter tre år på en marknad som dels redan är överetablerad, dels minskar genom mindre elevkullar. Konkurrens är bra och kan höja skolornas kvalitetet, men stor överetablering kan ge drastiskt ökade kostnader för kommunen och det är enligt min och utskottets mening inte acceptabelt. Jag anser det inte heller rimligt att utsätta eleverna för risken av ett troligen betydande antal konkurser, som innebär förlorat tempo och förlorad tid. Att starta en skola innebär ett stort ansvar för lång tid.

Inga kommentarer: