torsdag 24 juni 2010

Resurscentrum för barn

För en månad sedan skrev jag om situationen vid Resurscentrum för Barn på den här bloggen. Nu har kommunstyrelsen levererat sitt svar på Socialstyrelsens kritik, vilket speglas i en artikel i UNT 24 juni. Situationen har förbättrats mycket och nyanställda fyller vakanserna. Frågan är bara om det räcker - arbetsbelastningen är ändå stor och kanske bör personalstyrkan utökas. Det är oerhört viktigt att vi nu får en hållbar situation på RCB. Missriktad sparsamhet kan ge stora kostnader på sikt. Därför är det mycket positivt att Arbetsmiljöverket gjort en inspektion och kräver att arbetsbelastningen mäts minst en gång per månad.

Inga kommentarer: