torsdag 24 juni 2010

Myggen igen - nu i Tobo

Den 21 juni berättade UNT att översvämningsmyggen slagit till i Tobotrakten och plågar människor och djur. Tyvärr verkar kommunen ha varit oklar över vem som har ansvaret för anmälningar och åtgärder. Så ska det naturligtvis inte vara.

Klart är väl däremot att Naturvårdsverkets egensinniga och missriktade politik ställer till elände. Allt förhalande och krångel under de senaste åren har rimligen gjort att myggen kunnat föröka sig mycket mer och snabbare än vad de kunde ha gjort med en förnuftigare inställning från verkets sida. Ironiskt nog leder detta till att bekämpningsinsatserna nu måste bli större än vad de hade behövt vara. Så kan det gå om man blundar för verkligheten.

Inga kommentarer: