måndag 14 juni 2010

Opera i universitetsaulan

Det är inte så ofta man kan avnjuta opera på scen i Uppsala, men så var fallet i lördags kväll i universitetsaulan (fler föreställningar följer). Det var en alldeles utmärkt föreställning av Giuseppe Verdis Otello med skön sång av solister och kör och en alldeles nattsvart intrig som bygger på Shakespeares tragedi med samma namn. Vad jag inte kan förstå är att moderniteten tydligen kräver att kostymerna inte ska vara rimligt tidstypiska (handlingen utspelar sig på 1500-talet). Det stör åtminstone mig - när allt kommer omkring behärskade Venedig inte Cypern i början av nittonhundratalet (eller vad det är tänkt att föreställa). Är det någon som tror att en annan kostymering skulle täcka kärnan och allmängiltigheten i dramat? Det verkar så, men jag tror tvärtom att placeringen av dramat några sekler bakåt i tiden skulle förstärka det allmängiltiga. Avund, svek och svartsjuka har funnits i alla tider. Tyvärr. Men detta förtar inte intrycket av en väl framförd och mäktig opera och en mycket väl använd kväll. Passa på tillfället!

Inga kommentarer: