onsdag 26 januari 2011

Bra om kommunen tar bostadsfrågorna på allvar

Nu ska Tierps kommun ta fram en bostadsförsörjningsplan, skriver UNT 21 januari. Det är inte en dag för tidigt! När kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S) så sent som i kommunfullmäktige i november 2009 besvarade min interpellation i ärendet var budskapet ett annat. Då var det att döma av svaret ett fullständigt onödigt, nästan skadligt, dokument. Efterfrågan på bostäder var enligt kommunalrådets uppfattning inte tillräckligt stor.

I själva verket fanns det ett betydande behov redan då, samtidigt som närheten till Upptåget och motorvägen borde ge goda möjligheter till expansion.

Tierp har förlorat tid, men det är mycket välkommet om majoriteten börjar vakna.

Inga kommentarer: