onsdag 19 januari 2011

Värnskatten

I sin debattartikel Värnskatt driver kunskap utomlands i Svenska Dagbladet 14 januari skriver riksdagsledamoten Isabella Jernbeck (M) om det absurda i att experter från utlandet, för en tid bosatta i Sverige, får dra nytta av en "expertskatt". Denna innebär ett undantag från den extrema beskattningen av höga inkomster och utgör enligt Jernbeck en påminnelse om "att det är den statliga inkomstskatten i allmänhet och värnskatten i synnerhet som är den riktiga expertskatten, det vill säga den skatt som drabbar så kallade experter". Hon pläderar därför för borttagande av värnskatten.

Man kan inte annat än hålla med. Den så kallade värnskatten driver kunskap utomlands och hämmar tillväxt och utveckling - och därmed framtida välfärd, vilket också konstateras i Alliansens valmanifest. Slopandet av värnskatten är på mycket goda grunder en viktig fråga för Folkpartiet.

2 kommentarer:

Johan Pehrson sa...

Bra! Vi får börja med att kraftigt höja brytpunkten för att möta omvärldens krav. I en tid när vissa talar om för mycket invandring tycker jag att vi verkligen ska oroa oss över för mycket utvandring!

Johan

Gunnar Larsson sa...

Tack - det är en bra början med en höjning av brytpunkten! Men ta gärna bort värnskatten helt så snart som möjligt.