fredag 7 januari 2011

Om vådan av tankeförbud

Den svenska kärnkraften har ju haft en hel del problem de senaste åren, vilket också har bidragit till höga elpriser och gjort att Sverige utmärker sig som ett av de länder som haft sämst tillgänglighet. Det finns säkert många förklaringar till detta, bland annat de uppgraderingar som är på väg att genomföras och som uppenbarligen stött på fler problem än väntat. Men det tankeförbud som rått på kärnkraftens område under tre mörka decennier kan åtminstone knappast ha underlättat underhåll och utveckling eller lockat lika många kvalificerade studenter till området, som annars kunde varit fallet.

Hur beslut om ett sådant tankeförbud över huvud taget kunde fattas i ett fritt och demokratiskt samhälle är i sig obegripligt. Man behöver inte fundera över konsekvenserna av tankeförbud på olika områden, facit finns ju från diverse diktaturer och resultaten är alltid negativa.

Till all lycka har tankeförbudslagen upphävts av alliansregeringen. Det är dags för ny kärnkraft!