söndag 16 januari 2011

Valuta och elpriser slår mot Karlit

Karlit i Karlholmsbruk, som tillverkar MDF-skivor, varslar nu 15 personer om uppsägning rapporterar UNT och Arbetarbladet  13 januari. UNT skriver dessutom om detta redan 18 december. Orsaker till produktionsminskningen är höga elpriser och att kronan stärkts mycket jämfört med euron.

Problemen pekar på två olyckliga omständigheter i svensk politik, nämligen decenniers undermåliga energipolitik och att Sverige inte anslutit sig till eurosamarbetet.

Sverige behöver kärnkraften som det jämte vattenkraften realistiska alternativet till fossila bränslen. Det är bra att regeringen efter decenniers tankeförbud öppnat för möjligheten att ersätta gamla reaktorer med nya. Men varför stanna där? Regeringen bör mer aktivt driva på i dessa frågor och även öppna för byggandet av helt nya reaktorer.

Lika trevligt som det kan vara att handla billigt som svensk turist i Europa idag, är det naturligtvis för svenska bygg- och inredningsföretag att handla MDF-skivor utomlands och tjäna 20 procent på valutan. Men det säger sig självt att situationen för Karlit blir svår. Företagen behöver stabila förhållanden. Eurosamarbetet är en central del i detta - Sverige behöver Europa och Europa behöver Sverige. Det är enligt min mening precis sådant som euron det europeiska samarbetet bör handla om - inte klåfingrande i saker som bara irriterar och inte för samarbetet framåt.

Inga kommentarer: