fredag 7 januari 2011

Pendlarna är viktiga!

UNT debatt 7 januari skriver Allians för Tierp (med undertecknad som en av skribenterna) om problemen för Tierps många pendlare efter det att SJ dragit in flera av regiontågens stopp i Tierp. Agerandet är bedrövligt och försvårar både för pendlarna och utvecklingen av centralorten. Det måste rimligen ses som ett exempel på problem med SJ:s dominans och bristen på konkurrens. En ensam aktör har större möjligheter att agera självsvåldigt och utan tillräcklig hänsyn till kunderna. Det vore bra om UL eller någon annan aktör kunde fylla luckan med snabba förbindelser om SJ sviker.