torsdag 13 januari 2011

Överklaga betyg?

Igår presenterade den av regeringen tillsatta utredningen om elevers möjlighet att överklaga betyg sitt slutbetänkande Riktiga betyg är bättre än höga betyg. Enligt förslaget skulle slutbetyg i nian och kursbetyg i gymnasiet kunna överklagas och omprövningen göras av rektor. Utbildningsminister Jan Björklund vill lyssna på remissinstanserna, men säger preliminärt nej till genomförande av förslaget (Dagens Samhälle 12 januari). Bakgrunden är den byråkrati, extra dokumentationsarbete för lärarna och kostnader som förslaget skulle föra med sig.

Jag tror att utbildningsministerns bedömning är helt riktig. Betygen ska vara rätt från början och regering och Skolinspektion arbetar för en striktare betygsättning. Tidigare betyg ger också enskilda elever och andra goda möjligheter att reagera på uppenbara felaktigheter - utan extra byråkrati.

Inga kommentarer: